Over mij

IMG_7994Ik ben Monique Wiggers en ik help managers om hun leiderschapskwaliteiten te versterken en om effectief de nodige veranderingen door te voeren binnen hun locaties. Dit doe ik door middel van training en coaching.

Jij, als manager in de kinderopvang, merkt in je dagelijks werk dat je vaak voor lastige situaties komt te staan, zoals de vervloekte spagaat tussen de wendbaarheid van de organisatie en de kwaliteit van de kinderopvang door de benodigde continuïteit op de groepen.

Ik geloof in de kracht van aandacht: zoals kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen voelen en zich pas dan zullen openstellen om spelend te leren, geloof ik ook in onderling vertrouwen en verbinding als gezonde basis binnen teams.

Ik ben ervan overtuigd dat effectief communicerende leidinggevenden meer betrokken en loyale medewerkers hebben die veranderingen tijdig zien aankomen. Die zich verbinden aan en meedenken met de organisatie. Medewerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan, grotere continuïteit bieden en loyale klanten genereren.

Met 26 jaar werkervaring ken ik de kinderopvang van binnen en buiten. De afgelopen 12 jaar heb ik leiding gegeven aan vele veranderingen en weet dat het succesvol doorvoeren van verandering vraagt om uitstekend organisatietalent en communicatieve vaardigheden.

Ik ken het gevoel om met vragen te zitten als:

  • “Hoe vind ik de balans tussen continuïteit op de groep en de flexibiliteit van contracten”?
  • “Hoe houd ik de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed?” en
  • “Hoe bereik ik draagvlak binnen mijn team en van de ouders?”.

Door mijn eigen ervaring, onderzoek en training ben ik inmiddels dé expert in het implementeren van organisatieveranderingen in de kinderopvang.

Mijn kracht zit in het realiseren en behouden van de verbinding, het bespreken van moeilijke onderwerpen, respect voor de menselijke maat en zorgvuldige communicatie vanuit persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor iedere medewerker, in goede maar zeker ook in moeilijkere tijden.

Het is mijn persoonlijke missie om door middel van mijn trainingen en coaching méér verbindende leiders te ontwikkelen die in staat zijn om – in goede én in slechte tijden – hun medewerkers en klanten duurzaam aan zich te verbinden, als ambassadeurs van de organisatie. Omdat ik geloof dat leidinggeven prettiger, makkelijker en effectiever wordt als je dat doet vanuit verbinding.

Vanuit wederzijdse betrokkenheid en met respect voor de menselijke maat, bijdragen aan persoonlijke groei en zorgvuldige communicatie, vanuit het juiste denken, spreken, handelen, vanuit compassie en mededogen. Maar ook vanuit tijdig interveniëren als dat nodig blijkt!

Nu investeren in de kwaliteit van verbindend leiderschap is kiezen voor stabiliteit op de werkvloer en verlaging van de werkdruk. Meer continuïteit, minder ziekteverzuim, hogere medewerkers- en klanttevredenheid.

En voor duidelijkheid, een goede hechting, structuur en ontwikkelingskansen voor de kinderen door kwalitatief nog betere kinderopvang te bieden, die ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen van nu; evenwichtige, krachtige, verbindende leiders van de toekomst!

De wereld wordt mooier en beter als we daar samen op inzetten!.

Neem contact met mij op en zet vandaag je eerste stap!