Verandermoeheid, verandertrauma’s en het verdwijnen van veranderkrediet… de termen vliegen je om de oren… en dat is niet zo gek!

verandermoeheid

Ontwikkelingen gaan tegenwoordig zó snel. Om mee te kunnen bewegen met die stoom van ontwikkelingen is het noodzakelijk geworden om te blijven veranderen. Denk alleen al aan snel veranderende regelgeving, de financiering en daarop volgende consequenties voor de bezetting, omzet en inzet van het personeel, maar ook de ontwikkelingen rondom VVE, de samenwerking met het onderwijs en de trend richting integrale kindcentra (2020) en wat dit allemaal nog met zich mee gaat brengen.

Veranderingen zijn in de Kinderopvang aan de orde van de dag. Regelmatig hoor ik leidinggevenden verzuchten dat hun medewerkers onderhand wel verandermoe zijn geworden… sterker nog, ze hebben zelf ook steeds meer moeite om de stroom aan veranderingen bij te houden en weten onderhand ook niet meer hoe ze de volgende verandering weer aan hun team en de ouders moeten “verkopen”. Door de sporen die eerdere verandertrajecten hebben nagelaten is het veranderkrediet haast opgesoupeerd.

Organisatieverandering, zoals de Kinderopvang die de laatste jaren vaak heeft gekend, leidt tot stress en onzekerheid. Medewerkers (én hun leidinggevenden) hebben daar last van. Tijdens deze processen zijn ze minder productief, hebben minder plezier in hun werk, gaan zich soms anders gedragen en herkennen zichzelf haast niet meer. Tot het punt wordt bereikt dat ze zich er letterlijk ziek door gaan voelen en thuis blijvenVerandering-weerstand2.

Met “verandering als enige constante” aan de ene kant, en “verandermoeheid/ verandertrauma’s” aan de andere kant, staan organisaties en leidinggevenden voor een grote uitdaging. Hoe krijg je mensen toch mee?

1. Haal de hakken uit het zand!
Allereerst door je bewust te zijn van je eigen weerstand, pas dan kunt je bewust actie ondernemen. Vervolgens vráág je aan je medewerkers waarom ze tegen een bepaalde verandering zijn, ongeacht of je zelf weerstand ervaart of niet. Door begrip te tonen en een gevoel van veiligheid en gelijkwaardigheid te creëren gaan de hakken uit het zand en kan er een open en vertrouwelijk gesprek plaatsvinden.

2. Zorg voor een goed veranderverhaal.

Het probleem en de oplossing, de noodzaak én de urgentie moet duidelijk zijn, alsmede de gevolgen voor de medewerkers. Zie ook mijn andere blogs over het creëren van daagvlak.

3. Geef oprechte aandacht.
Zet je telefoon en laptop uit, geef je medewerker de aandacht die hij/zij verdient. Door empathisch te luisteren, om te begrijpen en niet te oordelen, til je het gesprek met je medewerker naar een hoger niveau. Maak gebruik van LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen. Medewerkers die zich gezien en gehoord voelen zijn eerder bereid ook met jou mee te denken.

4. Geef invloed waar mogelijk.
Medewerkers zijn niet per definitie tegen verandering (een duidelijk voorbeeld is mode, trends, inrichting, etc.). Ze worden alleen moedeloos van opgelegde verandering, het gevoel van machteloosheid en overgeleverd zijn aan de plannen die een ander voor ze heeft bedacht (en waarvan zij regelmatig verwachten dat het toch niet tot het gewenste resultaat zal leiden).
De sleutel ligt bij het betrekken van medewerkers. Als je het einddoel hebt vastgesteld kan het heel zinvol zijn om aan de mensen zelf te vragen wat hun ideeën zijn over hoe dat doel bereikt kan worden. Hier zijn verschillende werkvormen voor te bedenken. En een idee dat ze zelf geopperd hebben “verkoopt” veel beter en genereert veel meer positieve energie dan iets wat hun leidinggevende of het hoger management ze oplegt.

5. Beloon positief gedrag
Door je aandacht te richten op wat er (nog) niet goed gaat ontstaat een negatieve energie. Richt je je aandacht echter op wat er wel al is, dan groeit de positieve energie. Als je medewerkers regelmatig positieve feedback geeft dan zullen zij het gewenste gedrag vaker laten zien en gaan zij ook beter presteren. En natuurlijk… vier je samen alle succes(jes)!

6. Houd je positieve energie op peil en versterk je innerlijke kracht
Verandertrajecten vreten energie! Die energie moet ergens vandaan komen, dus richt je op activiteiten waar je energie van krijgt (in plaats van -alleen- dat het je energie kost). Als jij je lekker in je vel voelt dan straal je die positieve energie ook uit.
Versterk je innerlijke (verander)kracht door:
– te glimlachen: dit verlaagt de stresshormonen en de bloeddruk, al meen je er helemaal niks van; het stimuleert de feel-good gebieden van de hersenen.
– in het hier en nu te leven. Wetenschappelijk wordt leven in het hier en nu in verband gebracht met emotionele stabiliteit, minder stress en minder angst.
– te mediteren: meditatie helpt je focus, helderheid, kalmte en geluk te verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat delen van je hersenen die in verband staan met mededogen en zelfbewustzijn groeien, en delen die in verband staan met stress krimpen. Kies een vast tijdstip en start met korte meditaties van 10 minuten.
– je eigen emoties te managen; leer hoe je een negatieve reactie om kunt zetten in een positieve. Hiermee bedoel ik niet het wegdrukken van het negatieve, maar het omdenken… positief herformuleren en in actie komen.
– het gevoel van onrecht of onmacht los te laten: zodra je beseft en accepteert dat er altijd dingen kunnen gebeuren die je niet voorzien hebt waar je geen invloed op hebt en dat het leven nou eenmaal niet altijd eerlijk is, ontstaat er ruimte om los te laten en mentaal sterker te worden.

Ervaar jij ook verandermoeheid bij je team, of misschien wel bij jezelf? Laat het niet aansudderen maar ga ermee aan de slag! Informeer naar de mogelijkheden voor een (team)workshop of individuele T-Coaching… bel (06-44172903) of mail (Monique@www.t-training-coaching.nl)