Mijn “Waarom” begint bij mijn kijk op de wereld:
Ik geloof dat de wereld waarin wij leven behoefte heeft aan meer verbinders.
Aan leiders in plaats van volgers, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen bijdrage aan het stukje “wereld” dat zij kunnen beïnvloeden. Met de intentie om iedere dag datgene te doen wat goed is voor de aarde en iedereen die daarop leeft.

Mijn kijk op de wereld beïnvloedt mijn kijk op “de mens op het werk”, en daarmee leidinggevenden in het bijzonder. Die op hun beurt ook weer leiders creëren in plaats van volgers. Die medewerkers stimuleren om initiatieven te nemen, ruimte geven om te leren en fouten te maken zonder dat dit direct consequenties heeft. Die verschillen benutten als kansen en die oprecht kunnen “gunnen en genieten” als iemand anders succesvol is. Die verbinding maken en behouden, met hun team, de organisatie en hun klanten. Die ook als het tegenzit effectief blijven communiceren en draagvlak behouden.

Een collega-trainer deed deze week de uitspraak: “Een manager in balans is de beste manager”. Zo zie ik dat ook.Ik geloof in de kracht van aandacht, want alles wat aandacht krijgt groeit. Ik ben ervan overtuigd dat jij de beste versie van jezelf kunt zijn als je werkt vanuit de verbinding met je team, de ouders en hun kinderen en je ketenpartners. In mijn blogs leg ik uit wat ik met die verbinding bedoel:

De verbinding in jezelf:IMG_8149
• van je hoofd (de kracht van je gedachten),
• met je buik (de kracht van je intuïtie en het richten van je aandacht),
• je hart (leven en werken vanuit je passie)
• en je handen (de intentie van je handelingen).

Jij als persoon staat hier centraal. Pas dan komt de verbinding met anderen (dus houd mijn volgende blog in de gaten!)

Hoe maak jij in je werk de verbinding met jezelf, je eigen kernwaarden? En waaraan merk jij dat je denkt, voelt, handelt en spreekt vanuit die zelfde waarden? Met andere woorden: in welke mate ben jij trouw aan jezelf? En wat heb jij nodig om de beste versie van jezelf te zijn?

Laat het me weten in het commentaarveld hier beneden, zodat andere lezers ook kunnen profiteren van jouw ervaringen en tips!

Spreekt je dit aan? Dan heb nu alvast het volgende voor je:
• Download mijn gratis eBook: ’In 8 stappen naar succesvol leidinggeven aan verandering’
• Mijn introductietraining: “Verbindend Leidinggeven”

Laat me in het commentaarveld weten waar jij de grootste behoefte aan hebt!

PS. Hebben je vrienden/collegae ook baat bij mijn blog? Deel het met hen!