Ken je dat gevoel? Van dat aapje op je schouder, dat symbool staat voor alle verantwoordelijkheden die jij hebt, voor de grote betrokkenheid die je bij je werk voelt, en voor alle acties die daaruit voortvloeien en die jij met je meezeult?

Dat je je medewerkers graag in hun kracht wilt zetten? Dat je graag wilt dat je medewerkers meedenken, hun inbreng leveren, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en initiatief tonen en eigenaarschap laten zien? Het gevoel van teleurstelling omdat, ondanks je goede bedoelingen, je verwachtingen daarover toch niet helemaal uitkomen? Dat je misschien wel gaat twijfelen aan je leiderschapskwaliteiten en je dus nog maar harder gaat werken?

Heb jij dat ook weleens? Dat je veranderingen binnen je locaties door moet voeren maar dat je de enige bent die daar het belang van lijkt in te zien? Dat je medewerkers cynisch reageren bij de zoveelste verandering? Dat je je team niet meekrijgt en daardoor de kar in je eentje trekt? Dat je heel hard aan het werken bent aan zaken die eigenlijk op het bordje van iemand anders thuishoren? Je bent niet de enige…

Herken jij jezelf als probleemeigenaar van iets dat door je medewerkers (nog) niet als probleem ervaren wordt? Of dat door je teamleden niet als relevant of urgent ervaren wordt? Of wordt gezien als iets dat toch niet te beïnvloeden valt, dus waarom zou je je er druk om maken? “Vandaag is het dit, en morgen weer iets anders…” Herken je dat?

Hoe komt het dat jij, als leidinggevende, iets als “probleem” of “belangrijk” ervaart en je team niet? Waardoor jij je afvraagt of je wel een goede leider bent voor je team, en er zelfs onzeker van kan worden: “Heb ik dan iets laten liggen? Heb ik mijn medewerker dan wel goed meegenomen en voldoende bewust gemaakt van de noodzaak van de verandering? Heb ik wel genoeg aandacht geschonken aan het urgentiebesef bij de ander?”

In de Kinderopvang volgen veranderingen elkaar snel op. Veranderingen die regelmatig voortvloeien uit beslissingen (door jou, de organisatie, de overheid, de GGD, etc.) waar medewerkers vaak geen invloed hebben gehad en waar zij dan ook weinig betrokkenheid bij voelen.

Geen enkele inbreng of betrokkenheid van de werkvloer, maar jij moet ze er wel warm voor krijgen, nee sterker nog: jij moet zorgen dat je medewerkers het gaan dragen, uitvoeren en eigenaarschap laten zien. Anders gaat jouw eigen leidinggevende misschien ook wel twijfelen aan jouw leiderschapskwaliteiten…

DIE VERVELENDE AAP OP JE SCHOUDER… HOE KOM JE ER VANAF?

Draai het eens om: als jouw medewerkers niet bewust gemaakt of betrokken worden bij zaken die spelen, als zij geen inbreng kunnen leveren aan de oplossing van een mogelijk probleem, of als de maatregel opgelegd door jou, de organisatie of de GGD… wat doet dit voor zijn/haar mate van betrokkenheid bij de oplossing, en het gevoel van eigenaarschap?

Hierover gaat mijn nieuwe e-book!stapel 3D covers

Ik ken dat gevoel, dat voor mij samenkomt in de symboliek van de aap/ de zorg op je schouder, heel goed. Met 26 jaar werkervaring in de Kinderopvang heb ik vele veranderingen meegemaakt en doorgevoerd. En ik heb, net als jij waarschijnlijk, ook weleens het gevoel gehad dat ik daar alleen in stond. Omdat mijn medewerkers het toch al zo druk hadden wilde ik ze niet extra belasten, en ik zo, onbewust natuurlijk, hun aapjes op mijn schouders erbij nam. Of omdat ik dacht dat het nou eenmaal bij mijn functie hoorde om te zorgen dat alles op rolletjes verliep. Of omdat ik dacht dat als ik zeker wilde weten dat het op mijn manier zou gebeuren, ik het beter zelf kon doen…

Met als gevolg dat ik met vele aapjes op mijn schouder liep, me voor alles en iedereen verantwoordelijk voelde en in mijn eentje (voor mijn gevoel) 100.000 bordjes tegelijk in de lucht hield. En ik vervolgens ook nog teleurgesteld was dat niemand me te hulp schoot. Terwijl niemand wist dat ik dat van ze verwachtte, want dat had ik onvoldoende gecommuniceerd. Dat heb ik écht moeten leren!

Natuurlijk ligt er voor jou als leidinggevende een regierol weggelegd als het gaat om het meenemen, betrekken, coachen en motiveren van je team. Maar het zijn niet alleen JOUW AAPJES… Het is tijd om de aap terug te leggen waar hij thuishoort. En om de “zware apen” samen op te lossen! En zo samen tot meer betrokkenheid, draagvlak en uiteindelijk eigenaarschap te komen!

WEG MET DIE AAP… 😉

Waar gaat het e-book over?

Verbindend leiderschap begint bij jou! Betrokkenheid, commitment en eigenaarschap, van jou en je team, begint óók bij jou! Dat is nogal een verantwoordelijkheid. En dat kan confronterend zijn… het vraagt om zelfreflectie; in hoeverre ben jij zelf eigenaar van je eigen (leer)proces en heb jij de regie in handen. En geef jij ruimte aan de ontwikkeling, betrokkenheid en daarmee het eigenaarschap van je medewerkers.

Het vraagt om continue betrokkenheid en aandachtige presentie; welke stappen kun jij vandaag (in het hier en nu) zetten om je medewerkers het gevoel en de houding die bij eigenaarschap hoort mee te geven. Maar ook om reflectie: terugkijken op welke manier jouw aanpak wel of niet heeft bijgedragen aan het gewenste resultaat van betrokkenheid, draagvlak en uiteindelijk eigenaarschap. Dat gaat met vallen en opstaan, maar dit e-book gaat je zeker helpen om op een andere manier te kijken.

In dit e-book vertel ik je precies wat cruciale randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken, wat dit van jou vraagt, wat dit van de organisatie vraagt en hoe je de energie en betrokkenheid van medewerkers kunt verhogen tot het niveau van eigenaarschap. Zodat jij minder hard aan je team hoeft te trekken en gemakkelijker wat hooi van je vork kunt laten vallen, in de wetenschap dat ieder teamlid weet waar jullie voor stáán en zijn eigen bijdrage levert aan waar jullie voor gáán!

Regelmatig heb ik tekstvakken vrijgelaten zodat jij je eigen reflecties daarin kwijt kan. Opdat dit e-book voor jou gaat leven en je de inzichten uit dit e-book kunt toepassen in je eigen werk. Want dat is uiteindelijk waar het om draait: dat het jou iets oplevert, zodat jij makkelijker, plezieriger en effectiever kunt leidinggeven aan een team dat samen met jou de kar trekt, enthousiast is en duidelijk heeft waar het voor staat en waar het voor gaat. Waarbij iedere medewerker zijn talent kan inzetten en een unieke bijdrage levert aan het geheel. Download het e-book nu en zet vandaag nog je eerste stap!